Fysioterapi

Gener og smerter i kroppen opstår ofte som følge af det miljø vi bevæger os i, hvad end det er hårdt fysisk arbejde, gentagne bevægelser eller stillesiddende arbejde ved et skrivebord. 

Hvorfor fysioterapi er en god idé?​

Hvor den ergonomiske vejledning i høj grad fokuserer på medarbejdernes arbejdsstation og siddestilling, er fysioterapi behandling af fysiske skader og skavanker i kroppens muskler, sener og led. Fysioterapi er også forebyggelse, samt genoptræning af tabt funktion og kan for mange være nøglen til et bedre fysisk velvære. 

Behandlende fysioterapi, altså manuel behandling hvor terapeuten anvender sine hænder som redskab, går ud på at helbrede eller begrænse omfanget af fysiske skader og gener. Manuel behandling er altid en del af behandlingen hos FysZen, da vi tror på, at det er måden hvorpå vi bedst kan påvirke smerter og optimere forholdende for vedvarende effekt.

virksomhedsordning-behandling

Aktiv deltagelse er ligeledes altid del af behandlingen hos FysZen, da et godt kendskab til egen krop, vil gøre det lettere at fastholde (evt. med et par simple øvelser) de positive forandringer som behandlingen sætter i gang.

Vi betragter mennesket som en helhed, og undersøger og behandler kroppen som én sammenhængende mekanisme. Vi prioriterer at finde og behandle årsagen til problemet frem for blot at symptombehandle. Ofte findes årsagen til  problemet nemlig et helt andet sted end der, hvor smerterne eller symptomerne opleves.

Interesseret i at høre mere?

massage-virksomhedsordning

Sådan kan fysioterapi finansieres

Prisen for en virksomhedsordning afhænger af hvilket slags tilbud (eller kombination af flere) i ønsker at benytte jer af, samt hvor stor en tilslutning der er til ordningen blandt de ansatte. Sundhedsydelser som fysioterapi og massage er fritaget for moms. Kontakt evt. jeres revisor for at få oplysninger om hvad i har af finansieringsmuligheder. 

Delt finansiering

Finanseringen af ordningen deles imellem medarbejderen og virksomheden. Med en delt finansiering bestemmer virksomheden selv, hvordan beløbet skal fordeles.

Bruttolønsordning

Medarbejderen finansierer selv sine behandlinger over sin bruttoløn og ’sparer’ dermed sin skatteprocent.

Virksomhedsbetalt

Ordningen indregnes i virksomhedens driftsregnskab, hvilket er fradragsberettiget for virksomheden.

Det er nemt at komme igang

Vi afholder et indledende møde, hvor vi forventningsafstemmer og  taler om jeres behov, samt ønsker om finansiering.

Der indgåes en samarbejdsaftale imellem virksomheden og FysZen.

Der aftales nærmere omkring det praktiske ex. behandlingsdage og behandlingsrum mm.

Sundhedsordningen præsenteres for virksomhedens medarbejdere.

Der evalueres løbende når ordningen er trådt i kraft.

Uforpligtende samtale


Vi kommer vi gerne ud til jeres virksomhed til en uforpligtende snak om jeres ønsker og behov,
så vi i fællesskab kan finde den optimale løsning for jeres virksomhed.