Fysisk aktivitet og træning

Fordi fysisk træning forbedrer medarbejdernes fysiske velvære samtidig med at deres mentale sundhed øges markant

Øg det mentale og fysiske velvære gennem træning

 

Fysisk aktivitet forebygger en række livsstilssygdomme som bl.a. hjerte- og kredsløbsygdomme, diabetes, udbrændthed og ryg – og muskelsmerter.  

Det er yderst gavnligt for kroppens fysiske velvære at være aktiv og at få pulsen op jævnligt. Men der er også enormt mange fordele forbundet med træning når det kommer til vores mentale velvære. Når man træner sker der nemlig en lang række kemiske reaktioner i hjernen. Disse reaktioner kan bl.a. forbedre hukommelsen, lindre stress, hjælpe os til at give slip på angst og forbedre koncentrations- samt indlæringsevnen.

Fordele for virksomheden

Glade medarbejdere og bedre trivsel giver bedre bundlinje

 

Motion i arbejdstiden kan hæve produktiviteten og reducere sygefraværet. Sådan viser en forskningsrapport af Just Bendix Justesen, forsker ved Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet (SDU). I sin afhandling undersøgte han effekten af træning i arbejdstiden blandt 400 kontoransatte i både offentlige og private stillinger. En gruppe af forsøgspersoner blev anvist i at træne én time ugentligt. Ud fra sin afhandling kunne han konstatere at korttidssygefraværet faldt med 56 procent, ligesom produktiviteten blandt de ansatte blev målt til at stige med 10 procent. Der blev ikke konstateret forbedringer blandt kontrolgruppen, som ikke motionerede. Læs mere om undersøgelsen her.

En rapport fra Sundhedsstyrelsen “Sundhed og trivsel på arbejdspladsen”, dykker ned i en undersøgelse foretaget af Michigan University som bl.a. viser, at for hver krone en virksomhed investerer i strategisk sundhed, giver investeringen en ROI på 1,5-12 gange. Altså 1,5 til 12 kroner retur i form af højere produktivitet og færre sygedage.

Der er mange fordele ved motion på arbejdspladsen og efterhånden er det påvist både at påvirke sygefravær, produktivitet og arbejdsglæde i positiv retning.,

Glade medarbejdere

Udskillelsen af endorfiner giver en følelse af eufori, glæde og velvære. Træning vil hjælpe på problemer med fx. stress, ved at løsne op i spændinger som over tid vil tære på både krop og sind. Når man kan slappe helt af, restituerer man bedst. Det betyder bedre nattesøvn og færre sygedage.

Forbedret hukommelse

Træning øger produktionen af de celler i vores hjerne som er ansvarlige for hukommelsen og indlæring. Træning er altså også med til at forebygge kognitiv forringelse.

Øget produktivitet

Man kunne fristes til at tro, at fysisk aktivitet gør en meget mere træt. Og at man derfor vil være dårligere til at udføre sine arbejdsopgaver. Men sandheden er, at træning vil give meget mere energi og sørge for, at man forbliver aktiv og produktiv i løbet af hele dagen.

Interesseret i at høre mere?

stress-og-motion

Træningstilbud & Finansiering

 

Et “overall” træningsprogram
Måske har i som virksomhed et etableret træningscenter in-house. Medarbejderen kan her modtage individuel træningsvejledning med henblik på at komme ordentligt og korrekt i gang med egen træning. 

”Her og nu” øvelser for ryg og nakke
Medarbejderen modtager simple “everyday øvelser” som ikke kræver udstyr og som kan gøres til en fast rutine i løbet af en stillesiddende arbejdsdag foran computeren.

Opstart af holdtræning med elastik
Træning med elastik er yderst effektivt, kræver blot lidt gulvplads og kan foregå på jeres arbejdsplads. Med bare 2 minutters daglig elastiktræning kan man forebygge gener i nakke, skulder og hoved og undgå kroniske smerter

Prisen for en virksomhedsordning afhænger af hvilket slags tilbud (eller kombination af flere) i ønsker at benytte jer af, samt hvor stor en tilslutning der er til ordningen blandt de ansatte. Sundhedsydelser som fysioterapi og massage er fritaget for moms. Kontakt evt. jeres revisor for at få oplysninger om hvad i har af finansieringsmuligheder. 

Delt finansiering

Finanseringen af ordningen deles imellem medarbejderen og virksomheden. Med en delt finansiering bestemmer virksomheden selv, hvordan beløbet skal fordeles.

Bruttolønsordning

Medarbejderen finansierer selv sine behandlinger over sin bruttoløn og ’sparer’ dermed sin skatteprocent.

Virksomhedsbetalt

Ordningen indregnes i virksomhedens driftsregnskab, hvilket er fradragsberettiget for virksomheden.

Det er nemt at komme igang

Vi afholder et indledende møde, hvor vi forventningsafstemmer og  taler om jeres behov, samt ønsker om finansiering.

Der indgåes en samarbejdsaftale imellem virksomheden og FysZen.

Der aftales nærmere omkring det praktiske ex. behandlingsdage, træningsområde og behandlingsrum mm.

Sundhedsordningen præsenteres for virksomhedens medarbejdere.

Der evalueres løbende når ordningen er trådt i kraft.

Uforpligtende samtale


Vi kommer vi gerne ud til jeres virksomhed til en uforpligtende snak om jeres ønsker og behov, så vi i fællesskab kan finde den optimale løsning for jeres virksomhed.